Velkommen  •  Om Decembristerne  •  Udstillingen 08  •  Arrangementer 08  •  Arkiv  •  Info  •  Kontakt
Om Decembristerne

Decembristernes kendemærke eller bomærke, Mogens Zielers fugl - ser på os, lidt sarkastisk med et underfundigt smil, lidt truende med de sorte, udbredte vinger. "Og solen fløj ned og satte sig i granens top", står der.

Fra at være et forum for diverse kunstretninger har Decembristerne de sidste ca. 20 år udviklet sig til en mere helstøbt gruppe med en ganske særpræget atmosfære, skrev jeg for 10 år siden i et forord. Dette gælder ikke længere, man er nok ved at nærme sig udgangspunktet på ny i et forsøg på at finde fodfæste og berettigelse i et nutidigt kunstliv.

Decembristerne blev startet i 1928 af fem kunstnere - Holger J. Jensen, Svend Albrectsen, Søren Hjorth Nielsen, Emil Sievert og Jørgen Thomsen. Som de fleste andre kunstnersammenslutninger opstod Decembristerne af de unge kunstneres behov for at have et sted, hvor de kunne udstille. Både Den Frie og Grønningen var lukkede områder for de nye talenter, og gallerierne var på det tidspunkt ganske få.

Antallet af medlemmer af Decembristerne har altid været få i forhold til de øvrige udstillinger. I begyndelsen 5-6 kunstnere, der fyldte hele Den Frie Udstillingsbygning. Senere kom flere til; der har aldrig været mere end 20 medlemmer, men ofte en del yngre kunstnere som gæsteudstillere. Det hører til absolutte sjældenheder, at gruppen forøger sig med 5 nye medlemmer som i år.

Ser man hen over navne på decembristmedlemmer, vil man kunne konstatere, at disse navne ikke repræsenterer nogen fællesstræben eller noget program. Men gensidig respekt for personlig udfoldelse og eksperimenteren, der meget ofte drejer sig om noget figurligt, noget centralt i de menneskelige værdier, er kendetegnet for det kunstneriske udtryk i gruppen af Decembrister.

Det er til en vis grad rigtigt, at Decembristerne, som C. F. Garde skrev det, har været springbræt mod berømmelse. Der har været megen gennemtræk, men også mange trofaste medlemmer.

Hans Christian Rylander